Gebruiksvoorwaarden HotSpot Wireless Den Haag

Gebruiksvoorwaarden & Disclaimer:

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding van

draadloos publiek internet (Wirelessdenhaag) door Wireless Den Haag.

Wireless Den Haag biedt internettoegang aan via een onbeveiligd

draadloos netwerk (wifi) welke de standaarden 802.11b, 802.11g en

802.11n ondersteunt.

Door gebruik van deze diensten aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden

en verbindt u er zich toe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Wireless Den Haag kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de

inhoud van de diensten of van het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of

onrechtstreeks, wordt gemaakt.

 

Wireless Den Haag kan geen garanties geven met betrekking tot de

snelheid van de internetverbinding. Deze zal doorgaans worden

afgestemd op het aantal gebruikers, zodat een ieder normaal gebruik

kan maken van internettoepassingen als e-mail (webmail) en het

bezoeken van websites. Het is dus mogelijk dat breedbandtoepassingen

(zoals You Tube en uitzendinggemist) niet of niet optimaal werken.

Draadloze verbindingen zijn tevens onderhavig aan storingen in de

gebruikte frequenties in de ether. Dit kan ook een eventuele mindere

gebruikservaring veroorzaken.

 

Veiligheid:

Het dataverkeer tussen de HotSpot van Wireless Den Haag en het door

u gebruikte Randapparaat geschiedt versleuteld dan wel onversleuteld,

al naar gelang de technische mogelijkheden van het Randapparaat. U

aanvaardt derhalve het risico dat de getransporteerde data door anderen

kunnen worden opgevangen dan voor wie ze bestemd zijn.

U bent zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van uw systemen,

apparatuur en databestanden en het gebruik van eventuele

encryptietechnieken bij het verzenden van e-mail en het downloaden

van databestanden.

 

Hyperlinks:

Indien via de diensten van Wireless Den Haag links tot stand worden

gebracht met andere sites op het internet – rechtstreeks of via

zoekmachines – is Wireless Den Haag niet aansprakelijk voor de links,

de inhoud of het bestaan van deze andere sites. Wireless Den Haag

heeft immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over

andere kenmerken van deze websites. Eenieder die gebruik maakt van

deze zoekmachines dient er zich bewust van te zijn dat internet

informatie kan bevatten die onwettelijk, onrechtmatig of schadelijk kan

zijn, en erkent dat Wireless Den Haag geenszins in staat is toezicht uit

te oefenen op gebeurlijke onwettige, onrechtmatige informatie die via

internet wordt verspreid. Wireless Den Haag kan op geen enkele wijze

aansprakelijk gesteld worden voor fouten in adressen van websites of

domeinnamen op zijn sites.

 

Verbintenis van de gebruiker:

Als gebruiker van de Hotspots van Wireless Den Haag verbindt u zich

aan de volgende voorwaarden:

-het is niet toegestaan e-mail te versturen voor commerciële

doeleinden, zoals maar niet uitsluitend nieuwsbrieven of andere

uitingen van commerciële aard, in de volksmond vaak "spam"

genoemd;

-het is niet toegestaan, voor zover niet gedekt door voorgaande

punt, e-mail te versturen aan groepen geadresseerden, tenzij dit

allen geadresseerden zijn die u in de privésfeer persoonlijk kent.

-het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang

activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met de goede zeden,

waarbij de goede zeden in hun dagelijkse betekenis bedoeld

worden;

-het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang

activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met de Nederlandse wet;

-het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang

activiteiten te ontplooien die een provocatie zijn tot het plegen van

misdaden en wanbedrijven;

-het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang

communicatieplatformen voor groeperingen van misdadigers te

faciliteren of gebruiken;

 

Privacy:

Wireless Den Haag bewaart uitsluitend informatie omtrent de

gebruikers die nodig of nuttig is voor het aanbieden van de diensten en

waartoe Wireless Den Haag eventueel wettelijk verplicht is.

Den Haag, Mei 2012